2018 har varit ett fantastiskt år

2018 har varit ett fantastiskt år för oss och våra befintliga kunder då hela 17 nya Evolutionkunder har anslutit och därmed kan vara med och påverka produkten framåt. Bland några kan vi nämna, Västerviks kommun, Burlövs kommun, Landstinget i Kalmar Län, Jönköpings kommun samt Göliska med kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Vi är oerhört glada över att så många offentliga verksamheter väljer Evolution som sitt dokument- och ärendehanteringssystem och ser fram emot att vidareutveckla Evolution tillsammans med er.

Samtliga årets nya kunder kommer att använda Netpublicators produkter för allt från distribution av möteshandlingar till förtroendemannahantering och digital signering. Vårt samarbete med Netpublicator fortsätter att fördjupas och företagen har gemensamma utvecklingsplaner vilket gör erbjudandet helt unikt på marknaden. Som kund erbjuds ni de bästa lösningarna för respektive målgrupp, i en helt digital kedja där alla delar är fullt integrerade.

Det som värmer mest är att vi vinner våra nya kunder genom högsta betyg i användbarhetstester och när vi frågar er som använt vår lösning en längre tid, så får vi höga betyg även där. Det här är för oss ett bevis på att våra lösningar utvecklas i rätt riktning och ger er kunder ett bra stöd i er vardag.

I takt med att vi får fler kunder utökar vi kontinuerligt vår leveransförmåga och under året har vi nyrekryterat både inom leverans, konvertering och produktutveckling.

Evolution

Evolution är uppbyggt för att stödja den moderna e-förvaltningens arbete genom noga och välutvecklade stöd för dokument- och ärendehantering, möteshantering, kvalificerade e-tjänster och säkert informationsutbyte. Produkten finns sedan tidigare hos Region Jönköping, flera statliga myndigheter och cirka 90 svenska kommuner och kommunala bolag.

För mer information vänligen kontakta:
Tina Engström, Försäljningschef EssVision AB
Tel: 070-528 14 65, e-post: tina.engstrom@essvision.se