Den digitala anslagstavlan flyttar in i Vänersborg

evolution-digital-anslagstavla

Sedan 1 januari 2018 är det ett krav att det ska finnas en digital anslagstavla för kommuner, landsting och regioner. Evolution Document Web möjliggör att det blir enkelt att publicera material digitalt på webben så att det blir lättillgängligt för medborgarna. För att få information om fullmäktiges sammanträden ska man inte behöva gå till kommunhuset längre. Kravet är att detta publiceras på den digitala anslagstavlan. Evolution Document Web är det perfekta verktyget för att publicera material på den digitala anslagstavlan.

Effektivare och snabbare publicering

Idag använder Vänersborgs kommun modulen Document Web i Evolution för att lägga ut information på den digitala anslagstavlan. EssVision har i en intervju med Vänersborgs kommuns Maria Rosander, ställt några frågor om införandet av den digitala anslagstavlan. Maria på Vänersborgs kommun, har varit med i arbetet att få igång den digitala anslagstavlan. Hon tycker att det har varit ett roligt projekt och är väldigt positiv till hur arbetet har förenklats med Evolutions modul Document Web. Under samtalet säger hon flera gånger att hela processen med att publicera dokument på hemsidan har blivit mer effektiv och mycket snabbare. Vidare säger Maria under intervjun att ett bra samarbete mellan systemförvaltarna, webbredaktör och personal från IT-avdelning har varit nyckeln till en bra anslagstavla.

Glada medborgare och förtroendevalda

Mottagandet från medborgarna, förtroendevalda har varit bra trots att kommunen bara har haft igång den digitala anslagstavlan en sådan kort tid. De tycker att det är lättare att komma åt publicerat material. Maria tycker att det är roligt att de fått den positiva responsen både från medborgarna och de förtroendevalda.

Enkelt och smidigt verktyg

Medarbetarna på kommunen som använder systemet är nöjda, de tycker att arbetet har underlättats mycket i och med införande av Evolution Document Web. Sekreterarna som använder den delen av Evolution är glada över att det går snabbt och smidigt att publicera ett dokument på webben.

Avslutningsvis får Maria frågan om hon skulle rekommendera denna lösning till andra?
– Absolut, detta har underlättat för alla och allt blir så enkelt.

Här kan du se Vänersborgs digitala anslagstavla Om du vill läsa mer om vår Evolution Docuemnt Web klicka här.