EssVision gör strategisk affär med Landstinget i Kalmar län

EVOLUTION

STOCKHOLM 18 maj 2018 – EssVision , dotterbolag till Addnode Group, har fått uppdraget att till Landstinget i Kalmar län leverera stöd för dokument- och ärendehantering samt möteshantering baserat på EssVisions standardprodukt Evolution. Avtalstiden är tolv år med ett ordervärde på cirka 10 MSEK under perioden.

Landstinget i Kalmar län har tecknat avtal med EssVision avseende produkten Evolution i syfte att realisera landstingets nästa generation av informationshantering. Evolution är EssVisions användarvänliga produkt för dokument- och ärendehantering hos digitalsmarta myndigheter. Med Evolution får landstinget ett heltäckande dokument- och ärendehanteringsstöd för hela organisationen.

Landstinget i Kalmar län har cirka 7 000 medarbetare och när systemet är helt utbyggt kan det komma användas av 3 500 användare. Avtalet inkluderar även Regionförbundet Kalmar län med cirka 90 medarbetare.

”Vi uppmärksammade för något år sedan att Sveriges regioner och landsting har ganska få leverantörer att vända sig till för att nå en modern och användarvänlig hantering av landstingets informationshantering i alla dess faser. Vi har investerat tid och energi för att kunna erbjuda detta. Då är det givetvis extra glädjande att Landstinget i Kalmar län uppmärksammar denna satsning och väljer oss som leverantör”, säger Carl-Johan Ahde, vd på EssVision.

Evolution är uppbyggt för att stödja den moderna e-förvaltningens arbete genom noga och välutvecklade stöd för dokument- och ärendehantering, möteshantering, kvalificerade e-tjänster och säkert informationsutbyte. Produkten finns sedan tidigare hos Region Jönköping och cirka 70 svenska kommuner och kommunala bolag.

För mer information vänligen kontakta:
Carl-Johan Ahde, VD EssVision AB
Tel: +46 (0) 707 705 717, e-post: carl-johan.ahde@essvision.se

Om EssVision

EssVision AB grundades 1989 och har i dag 14 medarbetare i Stockholm. EssVision AB är en del av Addnode Group med 1500 medarbetare vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. EssVision har en av marknadens mest heltäckande lösningar för hantering av information, dokument och ärenden. Vårt flaggskepp bland produkterna är informationssystemet Evolution och dess växande familj av moduler för dokument- och ärendehantering. För mer information, vänligen besök: www.essvision.se.