Evolution Arkivuttag

Modul för att arkivera material till e-arkiv

Evolution Arkivuttag är en av våra moduler som hör till kategorin Arkiv.

Med Evolution Arkivuttag så får Evolution ett komplett stöd för uttag till e-arkiv. Användandet av e-arkiv gör det möjligt att elektroniskt kunna lagra den stora mängd handlingar och ärenden som årligen hanteras av verksamheter.

Enligt Riksarkivets specifikationer

När material arkiveras med Evolution Arkivuttag så skapas överföringspaket enligt Riksarkivets standardiserade format. Överföringspaketen innehåller filer, metadata, paketinformation och sambanden mellan dessa som funnits i Evolution. Arkivuttaget kan anpassas lokalt enligt era önskemål med hjälp av konfiguration från EssVision.

Fördelar med Evolution Arkivuttag

  • Evolution Arkivuttag gör det möjligt att städa undan inaktuellt material till ett lättöverskådligt och återsökbart e-arkiv
  • Kan användas i kombination med Evolution Media Converter för att skapa en heltäckande arkivuttags-lösning
  • Med tilläggsmodulen Evolution Gallring så går det att gallra (rensa) redan arkiverat material