Evolution Faktura

Modul för dokument- och ärendehantering inom ekonomi

Modulen Evolution Faktura erbjuder ett stöd för att hantera fakturering kopplad till dokument- och ärendehantering. Med Evolution Faktura skapar du fakturaunderlag som sedan skickas automatiskt till ekonomisystemet.

Exempel på funktioner

  • Enkel registrering av fakturor.
  • Hantera fakturors status
  • Köra fakturor – Fakturorna plockas ut i en transaktionsfil och skickas till ekonomisystemet. Status på fakturorna uppdateras.

Rapporter ger dig fullständig kontroll

Med hjälp av rapporter går det att söka fram fakturor inom ett visst tidsintervall, fakturastatus samt välja sorteringsordning. Detta gör att det är lätt att ta ut statistik och följa upp fakturor för exempelvis en viss tidsperiod eller få en översikt över alla fakturor med en viss fakturastatus.

Evolution faktura förutsätter att Evolution Kund finns i installationen av Evolution eftersom faktura knyts mot upplagda kunder.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.