Evolution Gallring

Modul för att rensa inaktuella dokument och ärenden

Evolution Gallring är en modul i Evolutionfamiljen som erbjuder möjligheten att rensa inaktuellt material utifrån typ av information och tid. Möjligheten finns att gallra information fullständigt eller enbart radera digital fil men spara del av information för historikens skull.

Styrs av dokumenthanteringsplanen

Vad som ska gallras styrs utifrån organisationens dokumenthanteringsplan i Evolutions adminklient. Även vem som är behörig att gallra ställs in där. Med hjälp av gallringsrapporten kan du hålla full koll på vad som gallrats i Evolution.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.