Evolution Karta

Modul för visualisering av adresser

Evolution Karta är vår modul där användaren kan ta upp en karta för ett dokument eller ett ärende som visar geografiska platser som är kopplade till dessa. Som standard visas kontaktens adress och de platser som användaren själv väljer att koppla till dokumentet/ärendet genom att öppna kartan och markera samt namnge dessa.

Kundcentersystem i Borlänge Energi

På Borlänge Energi använder man inte bara Evolution som sitt ärendehanteringssystem för diariet utan också som sitt kundcentersystem.

När en kund kontaktar Borlänge Energis Kundservice tar dom emot synpunkten, upprättar en felanmälan och registrerar detta om ett ärende i Evolution. Vid registrering så kopplar man ärendet till den kund som har inkommit med ärendet. Kunderna hämtas ifrån ett integrerat register.

När man kopplar ett ärende till kunden så hämtas kundens adressuppgifter in. Här ifrån kan man välja att visa dessa på en karta. Gör man detta markeras aktuell adress på kartan. Man kan direkt ifrån kartbilden skapa en arbetsorder som tar med kartbilden in i en dokumentmall. I arbetsordern beskriver personalen på Kundservice ärendet och fördelar sedan ärendet till den som ska ansvara för att utföra eventuella åtgärder.

Personen som ska åtgärda det inkomna ärendet får automatiskt en avisering när den sätts som ansvarig. I ärendet finns nu allt underlag för och personen kan lätt se vad som ska göras och vart hen behöver ta sig.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.