Evolution Mallhanterare

Basmodul för dokument- och ärendehantering

Evolution Mallhanterare, eller Template Manager, är en av våra basmoduler och ingår även i kategorin Processtöd.

Evolution Mallhanterare är framtagen för att du ska kunna lägga in nya mallar kopplade till Evolution och uppdatera dem när behov uppstår. Alla filformat som används inom Microsoft Office stöds. Du kopplar själv fälten i dokumenten mot informationen i Evolutions databas och styr på vilket sätt och format informationen ska presenteras.

En av fördelarna med att bygga egna mallar är att organisationen får ett homogent dokumentutseende med en tydlig grafisk profil. Dessutom slipper du skriva samma sak flera gånger eftersom informationen automatiskt hämtas mellan dokument och system. Du kan även hämta information mellan olika dokument återanvända texter istället för att slösa tid med att klippa och klistra.

Dokumentmallar kopplade till VBA

Dokumentmallar kan knytas till handlingsslag. I hanteringen av klassificeringsstrukturer kan nu en process namngivna handlingsslag kopplas ihop med dokumentmallar. I Evolution kommer sedan mallarna att filtreras utifrån dokumentets angiva process handlingsslags knutna mallar.