Evolution Media Converter

Modul för konvertering av media till arkivbeständigt format

Evolution Meda Converter är en tilläggsmodul som konverterar filer (dokument, bilder, filmer, ljud m.m.) kopplade i Evolution till arkivbeständiga format såsom PDF/A, JPEG, TIFF, MPEG4 samt MPEG1 Layer 3 (mp3).

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.