Evolution Minut

Skräddarsydda e-tjänster till Evolution

Posta brev, registrera inkomna ärenden, uppdatera status, återkoppla till invånare och be om kompletteringar. Är det här aktiviteter du vill förenkla? Låt Evolution Minut hjälpa dig.

Effektivisera med e-tjänster

Evolution Minut är en e-tjänstemodul som är tillgänglig i molnet. Med Evolution Minut som verktyg kan er kommunen erbjuda era invånare e-tjänster som hamnar direkt i Evolution. Handläggarna slipper tidskrävande uppgifter som att registrera och komplettera ärenden då dessa hamnar där per automatik.

Med e-tjänstemodulen kan invånaren även ta del av sina ärenden som skickats in via Evolution Minut, via invånarens digitala fönster Min sida. Min sida är en riktad och personifierad sida för den inloggade invånaren. Här kan man se det som är relevant för just dig!

Fördelar med Evolution Minut

  • Färre samtal in till kommunen när invånaren själv kan följa hur ärenden går
  • Bättre service till invånarna
  • Stora volymtjänster sköts nu helt digitalt och rullar på av sig självt
  • Handläggarna får tid att fokusera på mer avancerade arbetsuppgifter
  • Administrativ besparing