Evolution Möteshantering

Basmodul för dokument- och ärendehantering

Evolution Möteshantering är en av våra basmoduler och ingår även i kategorierna Möten och Politik. Den erbjuder möjligheten att mycket enkelt sammanställa ärenden som ska upp på möte, och utifrån det skapa en kallelse, och sedan under mötet föra protokoll. Med Evolution Möteshantering får du hjälp med att automatiskt skapa protokollsutdrag och förberedda utskick.

Exempel på funktioner

 • Enkel förberedelse
  Det nämndadministrativa stödet i Evolution möjliggör att behöriga roller i systemet kan lämna ärenden till sammanträde och bifoga handlingar som ska utgöra underlag i kallelsen.
 • Enkel administration av mötet
  Med drag-och-släppfunktioner kan mötesadministratören ändra ordning på punkter och ärenden inför mötet och skapa sin föredragningslista i flera versioner. Kallelser distribueras sedan till de förtroendevalda antingen via e-post, publicering på Internet eller intranät samt till läsplattor.
 • Snabba protokoll
  Evolution stödjer återanvändning av information från beslutsunderlag till det faktiska beslutsdokumentet och kan även hantera beslut mellan instanser.
 • Registrering i ärendet
  När ett beslut har skapats registreras det direkt i det ärende det kommer ifrån.

 • Expediering av beslut
  Det färdiga beslutet är förberett för expediering direkt efter att protokollet justerats.