Evolution Public Web

Modul för dokument- och ärendehantering

Evolution Public Web är ett webbservicegränssnitt som gör att din organisation kan hämta allmänna handlingar från Evolution och presentera dessa med ett eget presentationsgränssnitt. Gränssnittet kan vara egenutvecklat för exempelvis plattformarna Microsoft SharePoint, SiteVision och Epi-server.

Om du istället är ute efter en komplett modul som även har ett färdigt presentationsgränssnitt, titta närmare på Evolution Internet.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.