Etik och policy

EssVision lägger stor vikt vid att i alla sammanhang, både i samarbete med kund och internt inom företaget, agera enligt följande grundvärderingar.

  • Öppenhet, uppriktighet, förtroende och ömsesidigt stöd.
  • Integritet och högt ställda etiska normer.
  • Respekt för individen och mångfalden.

Dina förväntningar och våra lösningar

Som leverantör av IT-lösningar inom dokument- och ärendehantering är det viktigt att alltid agera gentemot kund på ett sådant sätt att behoven är tydligt formulerade och förstådda av båda parter. Detta är grunden i att kunna erbjuda en lösning som motsvarar kundens förväntningar.

Detta realiseras bland annat med kompetens om våra kunders verksamheter och processer för att agera som ett stöd i förändring. Att agera utifrån ett öppet perspektiv och involvera kunden i ett tidigt stadium säkerställer att ingenting faller mellan stolarna.

Det innebär också att direkt i offert- och anbudsprocessen ge en sanningsenlig kostnadsbild som innefattar den totala kostnaden vid ett eventuellt införande.

Konfidentiell hantering

Ur ett affärsmässigt perspektiv är uppriktighet och ärlighet A och O. Köper du en produkt eller tjänst av EssVision kommer det vara tydligt vad som ingår och inte. Kunden ska alltid vara trygg i att det som har avtalats kommer levereras och inte leda till ytterligare timmar av konsultinsatser för att få den funktionalitet som efterfrågats.

Konfidentiell hantering av såväl affärsmässig information som kunders rådata i databaser som EssVision har tillgång till vid till exempel implementation och support är en självklarhet. Avtal gällande konfidentiell information kan upprättas om så önskas.

EssVision sätter högt värde på den mångfald av kunskap och kompetens som en mångfasetterad arbetsstyrka tillför. EssVision arbetar för att främja mångfald bland medarbetare och ledarskap samt att utveckla alla inom organisationen.

Punkter som ingår i företagets anställnings- och jämställdhetspolicy

  • Uppmuntra mångfald och kreativitet, rekrytera och befordra på meritbasis.
  • Stödja en kontinuerlig utveckling av människors kunskap och kompetens.
  • Behandla andra människor hederligt, ärligt, hänsynsfullt, respektfullt och värdigt.
  • Bidra till att skapa en arbetsmiljö där trakasserier inte accepteras.