Partners

EssVision samarbetar med noga utvalda leverantörer

Man kan inte vara bäst på allt, men tillsammans kan man vara det. EssVision samarbetar med noga utvalda leverantörer för att komplettera Evolution på bästa möjliga sätt. Detta resulterar i att vi kan erbjuda en helhetslösning med specialanpassade lösningar för varje område.

Läs mer om våra partners här nere.


Digitala möten

EssVision Netpublicator

Netpublicator är ledande inom lösningar för digitala möten. Med deras produkt Netpublicator Docs får mötesdeltagare ut mötesmaterial elektroniskt i sina läsplattor, smarta mobiltelefoner och datorer på ett enkelt och användarvänligt sätt. EssVision och Netpublicator har ett nära samarbete inom flera områden. Bland annat när det gäller möteshantering och digital signering. Tillsammans kan vi erbjuda en heltäckande möteshantering från förberedelse av kallelse, genomförande av möte, närvarohantering, upprättande och digital justering av protokoll.


E-tjänster

EssVision och SOKIGO samarbetar

SOKIGO är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden och är marknadsledande inom geografisk IT och effektiva IT-lösningar för digital samverkan. I samarbetet med SOKIGO arbetar vi främst med e-tjänstplattformen Abou där vi tillsammans skapar effektiva flöden mellan myndigheter och medborgare.

Förutom detta kan vi även erbjuda en direktintegration mot deras system för byggärenden, ByggR.


E-arkiv

EssVision och IDAFRONT samarbetar

Ida Infront erbjuder nordiska myndigheter IT-lösningar som möjliggör öppen samverkan, effektiv verksamhet och hållbar informationshantering.

iipax Archive är Ida Infronts arkivlösning som är konstruerad för små och stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv. Genom möjlighet att anpassa sig till din verksamhet, är iipax Archive en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.